ลักษณะโดยทั่วไป
แบบสอบถาม

เครื่องตักขยะละเอียดแบบสแตติคนี้ มักจะถูกนำไปใช้ในส่วนของการกรองเอาเศษขยะขนาดเล็ก กากจากอุตสาหกรรมอาหาร ขนและเศษของสัตว์ที่ติดมากับน้ำเสีย เส้นใยจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอื่นๆ โดยน้ำเสียที่จะถูกดักกรองจะถูกส่งมาที่เครื่องจักรนี้ และน้ำที่ดักกรองออกมาจะไหลลงไปยังระบบบำบัดอื่นๆต่อไป ส่วนเศษที่ดักได้จะติดอยู่หน้าเครื่อง และเมื่อเศษดังกล่าวถูกดักกรองขึ้นมาแล้วจะไหลลงไปยังส่วนต่อไป เช่น ถังเก็บขยะ หรือ ระบบรางลำเลียง เป็นต้น

 
 
 
รูปแบบและการติดตั้ง
เครื่องจักรนี้จะมีลักษณะเป็นเหมือนกล่องใส่น้ำ โดยมีตะแกรงดักอยู่ด้านหน้า น้ำเสียจะถูกส่งขึ้นมาเข้าทางด้านน้ำเข้า (Raw Inlet) และเมื่อเข้าไปแล้วจะสะสมจนล้นมาทางด้านหน้าของเครื่องและเศษต่างๆ จะถูกดักกรองตามขนาดช่องเปิดที่กำหนดไว้ โดยเริ่มจาก 0.25 มม. ไปจนถึง 2.50 มม. หรือตามแต่ผู้ผลิตจะกำหนด เศษที่ถูกดักจะไหลลงมาทางด้านหน้าลงถังขยะ หรือ รางระบายที่เตรียมไว้ ส่วนน้ำที่ผ่านลงมาจะไหลลงไปยังขบวนการบำบัดอื่นต่อไปซึ่งจะเห็นว่าการทำงานปกติจะไม่มีส่วนที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเลยยกเว้นส่วนประกอบเสริมอื่น (Option) การเลือกใช้เครื่องจักรแบบนี้จะดูจากลักษณะของน้ำที่เข้า (Influent Type) ปริมาณน้ำที่เข้า (Flow Rate) และปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ำ (SS) และจะนำมาเลือกความกว้างของเครื่อง เริ่มจากหน้ากว้าง 300 มม. ไปจนถึง
ประมาณ 3,000 มม. เครื่องจักรนี้จะถูกยึดบนฐานที่แข็งแรงเหมาะกับน้ำหนักของเครื่องและน้ำเข้ามา และจะติดตั้งให้หน้าจานรับน้ำเข้าและท่อระบายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับท่อส่งน้ำและท่อระบายน้ำที่จะนำเข้ามาต่อ และจะอยู่ตรงกันข้ามกับตะแกรงดัก
 
 
องค์ประกอบของเครื่องจักร
โครงเครื่อง (Main Frame) จะมีลักษณะเป็นกล่อง ซึ่งส่วนประกอบที่โครงหลักจะถูกเชื่อมติดอย่างแข็งแรง โดยมีแผ่นโครงปิดซ้ายขวา ด้านหน้าจะทำฐานไว้รองรับตะแกรง ด้านหลังจะมีกล่องรับน้ำติดอยู่ ส่วนด้านล่างจะเป็นแผ่นโครงปิดพร้อมมีข้อต่อส่งน้ำที่ดักกรองแล้วออก โดยปกติโครงเครื่องจะทำจากสแตนเลสแบบ SUS304
กล่องรับน้ำ (Head Box) มีลักษณะเป็นกล่องด้านบนพร้อมข้อต่อเป็นหน้าจานเพื่อรับน้ำเข้า กล่องนี้ทำหน้าที่ลดความปั่นป่วนของน้ำเสียที่เข้ามา ก่อนจะล้นไปยังตะแกรง    โดยปกติกล่องรับน้ำจะทำจากสแตนเลสแบบ SUS304
ตะแกรง (Curve Sieve) ตะแกรงมีลักษณะโค้งวางเอียง 45 องศาทางด้านหน้าของเครื่อง โดยปกติตัวตะแกรงจะประกอบจากลวดสามเหลี่ยมวางเรียงกันในแนวขวาง ยึดเกาะต่อกันได้โดยลวดสี่เหลี่ยมวางในแนวยาวจนได้ความโค้งที่ต้องการโดยปกติตะแกรงทำจากสแตนเลสแบบ SUS304
 
หลักการเลือกขนาดเครื่องจักร

การเลือกใช้และประเมินหาขนาดเครื่องจักรชนิดนี้ ผู้เลือกควรจะต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้หาขนาดที่เหมาะสมดังรายละเอียดข้างล่างนี้