ลักษณะโดยทั่วไป
แบบสอบถาม

หัวกระจายอากาศแบบฟองหยาบ เป็นอุปกรณ์เติมอากาศให้กับน้ำเสียที่สามารถจ่ายลมให้กับน้ำได้เป็นปริมาณมากๆ แต่ มีการติดตั้งที่ซับซ้อนกว่าแบบเติมอากาศที่ผิวน้ำ ระบบการกระจายอากาศของอุปกรณ์แบบนี้จะจ่ายลมออกผ่านหัวกระจายฯที่ติดตั้งเป็นแขนงท่อที่ก้นบ่อ โดยวางหัวจ่ายให้ห่างกันเป็นแนวเท่าๆกันตามที่ผู้ออกแบบกำหนด ลมที่ส่งเข้าไปที่แขนงท่อด้านล่างจะมาจากเครื่องจ่ายลม หัวจ่ายอากาศแบบฟองหยาบยังสามารถนำไปใช้งานในบ่อเก็บตะกอนได้ดีอีกด้วย โดยใช้กวนตะกอนให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  หัวจ่ายอากาศแบบฟองหยาบสามารถจ่ายอากาศได้มากถึง 25 ลบ.ม./ชม./หัว ไปจนถึง 50 ลบ.ม./ชม./หัว ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวจ่ายฯ

 
 
รูปแบบและการติดตั้ง 

หัวกระจายอากาศ มีลักษณะคล้ายทรงกระบอกหรือท่อ ถูกออกแบบให้แข็งแรงและสะดวกในการซ่อมบำรุงกว่าแบบ อื่น ฟองอากาศที่ได้จะมีขนาดใหญ่หรือฟองแบบหยาบ (Course Bubble) และช่องเปิดมีขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้มีการอุดตันของตะกอนได้ (Non Clog) หัวกระจายอากาศจะถูกติดตั้งเป็นแขนงท่อที่ก้นบ่อเติมอากาศ โดยวางหัวจ่ายให้ห่างกันเป็นแนวเท่าๆกันตามที่ผู้ออกแบบกำหนดลมที่ส่งเข้าไปที่แขนงท่อด้านล่างจะมาจากเครื่องจ่ายลม (Air Blower) ซึ่งอัตราการจ่ายลมและความดันลมที่ใช้จะขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบหัวกระจายอากาศ ความต้องการออกซิเจน และขนาดของบ่อเติมอากาศ

 

 

องค์ประกอบของเครื่องจักร
ตัวเรือน (Main Body) เป็นส่วนหลักของหัวกระจายอากาศ มีลักษณะเป็นโครงเหล็กคล้ายทรงกระบอก เชื่อมติดกันอย่างแข็งแรง ด้านล่างทำเป็นมุมฉากและมีช่องเปิดด้านข้างทั้งสองตลอดความยาว เพื่อให้จ่ายลมได้อย่างต่อเนื่องและถูกออกแบบให้มีอากาศสะสมอยู่ตลอดเวลาเพื่อกันน้ำไหลย้อนเข้าไปในท่อได้ ตัวเรือนทำจากสแตนเลสแบบ SUS304
ข้อต่อท่อ (Pipe Connector) จะเป็นส่วนที่ต่อกับระบบท่อที่ส่งลมเข้ามา เชื่อมติดอย่างดีกับตัวเรือนด้านท้ายของหัวจ่ายอากาศ ถูกออกแบบให้ต่อกับท่อได้อย่างดี เช่น ข้อต่อ สแตนเลสเกลียวนอกขนาด ¾ นิ้ว เป็นต้น ข้อต่อท่อทำจากสแตนเลสแบบ SUS304